Turistické trasy

Turistické trasy procházející přes Ptení nebo v blízkém okolí 
 

Popis tras:

Červená turistická trasa

Trasa jde ze severu – začátek je východně od Laškova u Silnice Laškov Ludéřov – dále prochází kolem Pěnčína, části Zastávka – pak z jihu mine laškovský Dvorek – prochází celými Přemyslovicemi ze severu na jih – západně mine Růžov – přes chatovou oblast míří k Obecnímu úřadu na Stražisku, přechází silnici z Pt. Dvorka do Čunína a kolem nádraží se stáčí na západ směrem na Suchdol – východně od Suchdola se opět stáčí k jihu a jihozápadu a míří lesem do Seče přes silnici Pohodlí-Hrochov – ze Seče pokračuje na jih do Malého Hradiska-Skřivánkova – severně od Malého Hradiska se stáčí na východ a kolem lyžarského vleku míří do Okluk – u lyžařského vleku je odbočka ke Keltskému opidu Staré Hradisko – z Okluk trasa pokračuje na východ do Stínavy – zde se stáčí na jihovýchod a přes Vícov kolem fotbalového hřiště pokračuje do Hamer a Plumlova – v Plumlově červená trasa končí 

Zelená turistická trasa

Trasa vede ze severu – začíná v Běleckém Mlýně – vede lesem jižně od železniční tratě Bělecký Mlýn-Pt. Dvorek směrem jihozápad– pokračuje jihozápadním směrem kolem psího hřbitova až k ptenskému hřbitovu – dále přes střed Ptení směrem na západ na Pohodlí – na Pohodlí přechází silnici Holubice-Pohodlí a stáčí se na jih směrem na Stínavu – zelená trasa končí u Stínavy. 

Žlutá turistická trasa

Trasa vede ze severu – začíná v Běleckém Mlýně - vede lesem severně od železniční tratě Bělecký Mlýn-Pt. Dvorek směrem na západ – probíhá kolem Zámečku – pokračuje na Ptenském Dvorku, kolem bývalé hájenky se napojuje na silnici od Přemyslovic a Stražiska, přechází železniční přejezd a u hospody v Pt. Dvorku se stáčí opět na západ směrem na konec „Suchdolky“ – v tomto místě se trasa stáčí na jihozápad na Pohodlí (rozcestník U tří dubů) – za Pohodlím přechází přes silnici Pohodlí-Hrochov a směrem na západ a severozápad pokračuje do Seče – ze Seče vede dále na západ do Lipové – z Lipové trasa pokračuje na jihozápad a západ do Bukové, kde žlutá trasa končí. 

Modrá turistická trasa

Trasa vede ze severu – začíná ve Vojtěchově nedaleko Javoříčských jeskyň – pokračuje směrem na jih do Hvozdu – dále pořád na jih kolem Háček a Rakůvky na ochozskou Kyselku – dále prochází přes rozcestník Ve Žlebě východně od Budětska přes Novou Dědinu do Štarnova – za Štarnovem pokračuje lesem opět na jih a kolem Romže a kopce Kozák směřuje do Stražiska – prochází Stražiskem kolem vlakového nádraží stále směřuje na jih – lesem přechází přes silnici Pt. Dvorek-Suchdol a stále lesem přes údolí Pt. Dvorek-Jednov (soutok Brodeckého potoka s nepojmenovanými rameny) směrem na jih až na Pohodlí (rozcestník U tří dubů) – z Pohodlí dál smřuje na jih a pak na západ do Okluk – a pak dále na jihozápad (shodně s červenou trasou) kolem Keltského opida do Malého hradiska-Skřivánkova – zde modrá trasa končí.

 

Kontaktní info

OBEC PTENÍ

798 43 Ptení 36

okres Prostějov

Starosta: Jiří Porteš

Místostarosta: Roman Minx

Telefon 582 376 717

E-mail napistenam@pteni.cz

IČO         00288691

DIĆ         CZ00288691

bankovní spojení

1502041309/0800

     Úřední deska   

více kontaktů

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8,00 - 12.00 , 13.00 - 17.00 

Archiv hlášení

Odkazy

KULTURNÍ AKCE REGION HANÁ

Dotace

 Hasici

Sfzp