Realizace domovních kanalizačních přípojek

  Realizace soukromých částí přípojek je sice záležitostí vlastníka, doporučujeme však vybrat si z nabídek firem, nejlépe z regionálních věrohodných a obecně známých firem, a to na základě jejich písemné nabídky tak aby nebyla zneužita důvěra některých občanů a nedošlo k podvodnému vylákání peněz pod záminkou zbudování přípojek k jejich nemovitostem. Vlastní stavba pod hlavičkou KANALIZACE PTENÍ obsahuje veškeré potřebné práce na hlavních řadech a veřejných částech přípojek, není potřeba nic doobjednávat u žádné další firmy!

 Nabídky firem na zhotovení domovních přípojek k novému kanalizačnímu řádu:

Vlacil-   

 Japanel

Almeko

Uvedené kontakty jsou pouze informativní, je plně v kompetenci stavebníka, jakým způsobem bude stavbu realizovat. Veškeré náklady v souvislosti s objednáním a úhradou ceny vytýčení a následné realizací přípojky jsou nákladem stavebníka.

 

Kontaktní info

OBEC PTENÍ

798 43 Ptení 36

okres Prostějov

Starosta: Jiří Porteš

Místostarosta: Pavel Šnajdr

Telefon 582 376 717

E-mail napistenam@pteni.cz

IČO         00288691

DIĆ         CZ00288691

bankovní spojení

1502041309/0800

     Úřední deska   

více kontaktů

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8,00 - 12.00 , 13.00 - 17.00 

Archiv hlášení

Fotogalerie

Odkazy

KULTURNÍ AKCE REGION HANÁ

Dotace

 Hasici

Sfzp