E - PODATELNA

 Adresa

    Ptení 36

    ČR

    79843

 

email      epodatelna@pteni.cz
 telefon

      582 376 717

 

  Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Ptení. Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem a odeslané na výše uvedenou adresu nebo na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost. Požadavky na elektronická podání: Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, Obecní úřad akceptuje soubory ve formátech: *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), *.DOC (dokument MS Word), *.XLS (dokument MS Excel) Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání. Příjem a zpracování elektronických podání: Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. Potvrzení doručení datové zprávy: Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Ptení epodatelna@ptení.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS. Identifikátor dokumentu: S pozdravem jméno a příjmení oprávněného zaměstnance - zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obecního úřadu Ptení Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání. Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01). Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči OU činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

Poslat zprávu:


 

 

 


 

 

Kontaktní info

OBEC PTENÍ

798 43 Ptení 36

okres Prostějov

Starosta: Jiří Porteš

Místostarosta: Roman Minx

Telefon 582 376 717

E-mail napistenam@pteni.cz

IČO         00288691

DIĆ         CZ00288691

bankovní spojení

1502041309/0800

     Úřední deska   

více kontaktů

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8,00 - 12.00 , 13.00 - 17.00 

Archiv hlášení

Odkazy

KULTURNÍ AKCE REGION HANÁ

Dotace

 Hasici

Sfzp