Poplatky

 Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu:                                                                   

     
 děti do 1 roku a čtvrté a každé další dítě v rodině  osvobozeny od poplatku 
 děti od 1 roku do 18 let a důchodci, kteří dovrší 65 let věku v příslušném kalendářním roce   350,- /osobu
 fyzické osoby s trvalým pobytem   450,- / osobu
 fyzické osoby vlastnící v obci objekt, určený k rekreaci, byt, rodinný dům   450,- / objekt
 Splatnost těchto poplatků je 30. 4.  
   

 Poplatek ze psů:

 
 Za jednoho psa   100,- Kč
 Za druhé a každého dalšího psa   200,- Kč
 Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního důchodu III. stupně, vdovského, vdoveckého a starobního   60,- Kč
 Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele     200,- Kč
 Splatnost těchto poplatků je 30. 4.  
                                                                                                                                                            
  Stočné  
  Cena stočného pro rok 2019   36,- Kč s DPH za 
  Cena dle směrného čísla    1296,-Kč za osobu a rok 
  Splatnost je 31.5.  
  Cena dle vodoměru   dle stavu vodoměru
  Splartnost dle vystavené faktury
 

 

Kontaktní info

OBEC PTENÍ

798 43 Ptení 36

okres Prostějov

Starosta: Jiří Porteš

Místostarosta: Roman Minx

Telefon 582 376 717

E-mail napistenam@pteni.cz

IČO         00288691

DIĆ         CZ00288691

bankovní spojení

1502041309/0800

     Úřední deska   

více kontaktů

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8,00 - 12.00 , 13.00 - 17.00 

Archiv hlášení

Odkazy

KULTURNÍ AKCE REGION HANÁ

Dotace

 Hasici

Sfzp