Územní plán Ptení

 Od1 - Koordinační výkres
 Od2 - Výkres předpokládaných záborů ZPF
 Od3 Výkres širších vztahů
 P1 - Základní členění území
 P2 - Hlavní výkres
 P3 - VPS, opatření a asanace
 P4 - Výkres dopravní a technické infrastruktury
 328 - Ptení - odůvodnění územního plánu
 328 - Ptení - textová část

  ZMĚNA 1

 Hlavní výkres - změna č. 1
 Koordinační výkres - změna č. 1
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 Výkres základního členění území
 Změna č. 1 - Textová část
 Přehled zastav. ploch a ploch změn v krajině
 ÚP - odůvodnění změny č. 1
 ÚP - změna č. 1 - textová část

 

Kontaktní info

OBEC PTENÍ

798 43 Ptení 36

okres Prostějov

Starosta: Jiří Porteš

Místostarosta: Roman Minx

Telefon 582 376 717

E-mail napistenam@pteni.cz

IČO         00288691

DIĆ         CZ00288691

bankovní spojení

1502041309/0800

     Úřední deska   

více kontaktů

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8,00 - 12.00 , 13.00 - 17.00 

Archiv hlášení

Odkazy

KULTURNÍ AKCE REGION HANÁ

Dotace

 Hasici

Sfzp