Ptení - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+


 

Územní plán Ptení

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ptení za období 07/2014 – 04/2022

Zpráva o uplatňování ÚP Ptení za obdoí 07_2014 - 04_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 365,65 kB

Od1 - Koordinační výkres

Od1 - Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB

Od2 - Výkres předpokládaných záborů ZPF

Od2 - Výkres předpokládaných záborů ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,33 MB

Od3 Výkres širších vztahů

Od3 Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,47 MB

P1 - Základní členění území

P1 - Základní členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 764,83 kB

P2 - Hlavní výkres

P2 - Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,11 MB

P3 - VPS, opatření a asanace

P3 - VPS, opatření a asanace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 657,21 kB

P4 - Výkres dopravní a technické infrastruktury

P4 - Výkres dopravní a technické infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,55 MB

328 - Ptení - odůvodnění územního plánu

328 - Ptení - odůvodnění územního plánu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 548 kB

328 - Ptení - textová část

328 - Ptení - textová část.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 619 kB

ZMĚNA 1

Hlavní výkres - změna č. 1

Hlavní výkres - změna č. 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,94 MB

Koordinační výkres - změna č. 1

Koordinační výkres - změna č. 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,32 MB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,95 MB

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,89 MB

Změna č. 1 - Textová část

Změna č. 1 - Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 411,1 kB

Přehled zastav. ploch a ploch změn v krajině

Přehled zastav. ploch a ploch změn v krajině.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22,54 kB

ÚP - odůvodnění změny č. 1

ÚP - odůvodnění změny č. 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 212,69 kB

ÚP - změna č. 1 - textová část

ÚP - změna č. 1 - textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,94 kB